Uitgelicht: Brenda vertelt over haar eerste weken als innovatiecoördinator

Bij deze mijn eerste nieuwsbrief als innovatie coördinator. Ik ben de afgelopen weken met veel plezier aan de slag gegaan in de regio en ik kan zeggen dat ik mij een ‘badeend’ voel in het spreekwoordelijke warme bad.

Ik ben hartelijk ontvangen en heb al veel waardevolle gesprekken gevoerd. Het delen van verhalen en kennis ging als vanzelf en ik ben dankbaar voor jullie openheid en betrokkenheid. Uiteraard heb ik nog niet iedereen kunnen spreken, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Het is verfrissend om te zien hoe jullie oplossingen bedenken voor de uitdagingen waar de zorg voor staat en hoe jullie het voortouw nemen in het verbeteren van de wereld om ons heen. Het uitwisselen van kennis en implementatievraagstukken wordt gezien als een meerwaarde en ik geloof dat de innovatie-fabriek hierin voor het netwerk het verschil kan maken als kennisknooppunt.

De komende periode zal ik verder ophalen waar jullie aan werken en tegelijkertijd een programma opzetten dat aansluit op de vragen die er spelen. Hierbij valt te denken aan; een koppeling maken van mensen die met de pilot spraakgestuurd rapporteren zijn gestart, netwerk meet-ups van onderwerpen die actueel zijn of in het zonnetje moeten worden gezet, en het opzetten van een showroom voor digitale thuiszorg. Ook het uitbreiden van de verbeterlabs is een onderdeel van mijn ambities aankomende periode. Dit netwerk kan een geweldige bron zijn van steun en inspiratie om doelen met elkaar te bereiken.

Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met jullie !

Brenda van Zeeland, coördinator innovatie-fabriek

Voor mensen die mij nog niet kennen : link naar nieuws item waarin ik mij voorstel