Verbeterlab in het Parkhuis

12 mei 2023

Wat levert het nou op om aan de slag te gaan met het Verbeterlab? Emma en Claryanne werken bij het Parkhuis en draaien intussen een poosje mee. Ze vertellen wat ze met het Verbeterlab hebben geleerd en welke concrete resultaten ze hebben bereikt:

Emma: ik heb nog meer geleerd hoe ik mensen mee kan krijgen. Ik kom niet binnen met mijn eigen idee over hoe we iets gaan doen, maar het gaat erom dat iedereen erachter staat en de oplossing draagt. En dat werkt gewoon veel fijner.

Claryanne: ik zit dertig jaar in het vak en soms vind ik het niet helemaal prettig als er weer een verandering wordt doorgevoerd vanuit de organisatie. Maar door het Verbeterlab ga ik het wel prettiger vinden. Want ik ga dan met mijn team een paar stappen terug om met elkaar te bedenken waarom de organisatie hiervoor heeft gekozen. En we denken ook samen na hoe we de verandering gaan inpassen in ons dagelijkse werk. Samen met mijn team hebben we er ook voor gezorgd dat er geen rolstoelen en tilliften meer in de gang staan vanwege de brandveiligheid. Iedere collega mocht meedenken over de oplossing en ik hoefde zelf eigenlijk alleen maar te luisteren naar hun ideeën. De gang is nu altijd keurig leeg en iedereen is tevreden. 

Deze organisaties zijn gestart met het Verbeterlab of gaan dat binnenkort doen:

Parkhuis
– DrechtDokters
– ASVZ
– Syndion
– Ketenzorg Dementie Waardenland
– Gemiva

Wil je meer informatie? Of ben je geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met Brenda!