Verbeterlab vanuit Ketenzorg Dementie Waardenland

26 juni 2023

Donderdag 1 juni was de eerste bijeenkomst van het Verbeterlab vanuit Ketenzorg Dementie Waardenland. Paula is daar coördinator en vertelt over waarom ze met het Verbeterlab aan de slag gaan:

In  de zomer van 2022 hebben we binnen de keten Dementie Waardenland het Jaarplan 2023 opgesteld in overleg met VGZ. De wens en behoefte was om met het team van casemanagers een ontwikkeling door te maken op het gebied van zorginnovatie en zorgtechnologie. Daarmee werken we aan landelijke doelstellingen en aan ons eigen Meerjarenbeleidsplan. Binnen het team casemanagers zijn vier kartrekkers gezocht die deze thema’s blijvend onder de aandacht kunnen brengen.

Om deze kartrekkers te ondersteunen hebben we gezocht naar een manier of methode om dat mogelijk te maken. Via de innovatie-fabriek kwamen we uit bij de het Verbeterlab. Op 1 juni kwamen de enthousiaste kartrekkers en Marit van Conforte en ondergetekende bij elkaar om kennis te maken en ons te oriënteren op de stappen die we gaan zetten als veranderaars. Met behulp van een paar korte, leuke interactieve oefeningen werden we meegenomen in het proces van veranderen: wat is veranderen en hoe doe je dat eigenlijk?

We hebben kennisgemaakt met de dubbele loop van het Verbeterlab en starten we met de eerste loop. Ons huiswerk voor de volgende keer: met welk vraagstuk wil je aan de slag?

We blikken terug op een waardevolle ochtend en hebben zin om aan de slag te gaan met veranderen!

Bedankt! Namens Tanja, Tineke, Hanneke, Michelle en Paula

Paula Pontier

Coördinator Ketenzorg Dementie Waardenland