Interview Babs Vuijk

28 juni 2023

Naam : Babs Vuijk
Functie : Verbindingsofficier ICT & Digitale Transformatie
werkzaam bij : Stichting Philadelphia Zorg

 Ik ben sinds ongeveer 13 jaar werkzaam in de zorgsector. Heb ruim 9 jaar als manager in het primair proces gewerkt en was naast deze functie altijd al bezig met innoveren, vernieuwen, verbeteren. Ben door mijn projectmatige bedrijfskundige achtergrond altijd al iemand die anders kijkt naar de zorg maar vooral naar klantgerichtheid. Naarmate ik meer en meer kennis heb gekregen van de zorgsector, ben ik steeds meer gaan zoeken naar nieuwe ontwikkelingen om de hulpvrager/cliënt zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten leven met regie over het eigen leven. Zoveel mogelijk leven zoals ieder ander leeft in Nederland. Hiervoor zoek ik verbinding met andere organisaties omdat ik echt vind dat we veel van elkaar kunnen leren. Daarnaast vind ik ook dat we niet allemaal hetzelfde wiel moeten gaan uitvinden maar vooral moeten delen met elkaar zodat het beschikbare zorggeld zo goed mogelijk wordt benut. Dit zal ik ook uitdragen binnen de Innovatie Fabriek.

Al tijdens de kennismaking met Brenda heb ik een mogelijke oplossing ontvangen voor het omarmen van technologie in de zorg. Dat is waar ook Philadelphia mee worstelt en wat echt nog een uitdaging is. We zijn ons ervan bewust dat top-down tot nu toe niet geleid heeft tot voldoende resultaten maar bottum-up verloopt ook niet gemakkelijk. Juist nu is het delen van kennis en leren van elkaar zo ontzettend belangrijk zodat we elkaars talenten benutten waardoor de zorg betaalbaar blijft.

Een jaar of 6 geleden heb ik als eerste manager bij Philadelphia DigiContact (zorg op afstand door beeldbellen) geïmplementeerd bij één van mijn woonlocaties. Toentertijd was dit echt nog baanbrekend en stuitte op enorm veel weerstand bij medewerkers, cliënten en verwanten. Toch heb ik doorgezet omdat ik ervan overtuigd was dat het bij deze locatie de oplossing was voor de vervanging van de slaapdienst waarbij alleen de begeleiders dagelijks goed sliepen. Ik ben wel mijn eigen implementatie-pad gaan volgen waarbij vooral de tijd is genomen iedereen mee te nemen in deze verandering. Geen beloftes doen die ik niet kon waarmaken, vaak en veel met stakeholders in gesprek maar vooral doorzetten.

Ondanks dat DigiContact al 7 jaar bestaat en zich echt bewezen heeft als toegevoegde waarde voor cliënten en medewerkers, is implementatie nog steeds niet gemakkelijk. Misschien dat daar wel de grootste uitdaging ligt voor ons allemaal. Technologie een normaal onderdeel te laten worden van de zorg. Ik hoop dat ook ik daar aan kan bijdragen.