Interview met Rebecca Heijkoop-Verlek, innovatiemanager Waardenburgh-Present.

30 augustus 2023

Naam : Rebecca Heijkoop-Verlek

Functie : Innovatiemanager

werkzaam bij : zorgorganisaties Waardenburgh-Present

Op 1 juni jongstleden ben ik begonnen als innovatiemanager voor Waardenburgh en Present. Deze twee zorgorganisaties zijn op deze datum bestuurlijk gefuseerd. De rol van innovatiemanager was voor beide organisaties nieuw. Bij de invulling van deze functie vinden we het belangrijk dat we in de regio zichtbaar zijn. Innoveren doe je namelijk niet alleen, innoveren doe je samen. Uiteraard met de medewerkers in je eigen organisatie, maar ook met andere (zorg)organisaties. We kunnen van elkaars ervaringen leren en/of samen innovatieprojecten oppakken, zodat we kennis en tijd kunnen delen. Daarom ben ik blij dat de innovatie-fabriek er in de Drechtsteden is. Zij is, op dit gebied, een belangrijke verbinder in onze regio.

Samen werken aan een Zorgzame buurt
In Papendrecht doen we dat bijvoorbeeld in het project Zorgzame buurt. Daar werken gemeente, woningcorporatie en zorgorganisaties samen aan een buurt, waarin bewoners er meer voor elkaar zijn. We willen daar verbindingen maken tussen de verschillende bewoners, zodat zij elkaar kunnen helpen en iedereen bij kan dragen op zijn of haar eigen manier. Zo kan een oud-leraar wiskunde een jongere bijles geven. Kunnen jongeren de tuin bijhouden van iemand anders. Kan iemand die graag kookt, koken voor hen die dat zelf niet kunnen en kan een andere bewoner een gezellige klaverjasmiddag organiseren in het buurthuis. We willen ieders kwaliteit in de wijk naar boven brengen, zodat iedereen (ongeacht leeftijd en/of lichamelijke ongemakken) mee doet in de wijk. Daar waar mogelijk zetten we hierbij ook (technologische) innovaties in, ook in de nieuwe woningen die er gebouwd gaan worden.

Beeldvorming over zorg moet veranderen

Bij het toepassen van innovaties is het belangrijk om mensen mee te nemen: medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Allereerst zal de beeldvorming over zorg in de samenleving moeten veranderen om de noodzaak van innovaties te zien. We kunnen de zorg niet meer leveren, zoals men dat gewend is van een aantal jaar terug. Nu niet en in de toekomst helemaal niet meer. Het moet anders en met behulp van innovaties. De innovatie-fabriek heeft bij het brengen van die boodschap denk ik een belangrijke rol. Als onafhankelijke partij kan zij ons als partners helpen, die boodschap over te brengen in de Drechtsteden. Uiteraard moeten we die boodschap als alle partners wel ondersteunen en actief uitdragen naar onze medewerkers en cliënten. Veranderen doen we immers samen.

Meenemen medewerkers

En dat samen is voor mij echt een belangrijk woord. De afgelopen jaren heb ik namelijk wel geleerd dat een innovatie alleen kans van slagen heeft als je de medewerkers meeneemt in het proces en ruimte biedt hieraan te werken. Als zij er niet in geloven, dan slaagt het nooit. Dan worden innovaties geïmplementeerd, maar niet of onvoldoende gebruikt.

Innovatie is ook succesvol als het niet geslaagd is

Een innovatie(proces) kan ook succesvol zijn als het niet slaagt, daarvan ben ik me inmiddels bewust. Het resultaat van een innovatieproces kan namelijk zijn dat je er achter komt dat een innovatie voor jouw organisatie of cliënten niet bruikbaar is. Overigens blijkt dat vaak al tijdens het vooronderzoek. Maar mocht dat dus in een later stadium blijken, dan is dat niet erg. Successen zitten niet alleen in gelukte innovaties. Successen zitten ook in de leermomenten bij de ‘mislukte’ of anders gelopen projecten.