Interview Liesbeth Leurs (InnovationQuarter)

27 september 2023

Naam                  : Liesbeth Leurs
Functie                : Business developer Zorginnovatie
Organisatie        : InnovationQuarter

Binnenkort neemt Liesbeth Leurs afscheid van de regio Drechtsteden. Haar werkzaamheden bij INNOW worden overgenomen door Edwin Boekee. Een mooi moment om met haar terug te blikken op de afgelopen tijd en vooruit te kijken naar de toekomst. 

Vanuit de regiodeal Drechtsteden/Gorinchem ben ik tijdelijk ingehuurd als business developer Zorginnovatie. In de regiodeal is beschreven waar we naartoe willen met innovatie in de regio en mijn rol was om een roadmap te ontwikkelen om te komen tot  meerjarenprogramma’s. Innovatie is in de regiodeal breder dan alleen zorg, maar ik heb mij beziggehouden met toegepaste zorginnovatie. We zijn gestart met het samenwerken in het zorginnovatiecentrum en daar is INNOW uit ontstaan. INNOW stimuleert samenwerkingen tussen zorg, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. We doen dit actief samen met onder andere de innovatie-fabriek. INNOW ontwikkelt niet zelf innovaties, maar zorgt voor inspiratie, kennis en verbinding. En dat is nodig, want we weten 1 ding zeker: de zorg altijd blijft veranderen en daar moeten we elkaar in steunen en bij helpen.

Van denken vanuit zorg naar denken vanuit gezondheid
Als het om zorginnovatie gaat, willen we vooral ook een omslag in de manier van denken bewerkstelligen. We willen van denken vanuit zorg naar denken vanuit gezondheid. Als je denkt vanuit gezondheid kan je eerder interventies inzetten en worden er ook andere interventies ingezet dan als je denkt vanuit het oplossen van een bestaande zorgvraag. Interventies vanuit gezondheid zijn vooral ook gericht het behoudt van eigen regie en zelfstandigheid van de inwoners.

Samenwerken aan zorginnovaties
Met INNOW is er een fundering gemaakt om in de regio samen aan zorginnovaties te werken. Ik ben dan ook blij dat Edwin het stokje van mij overneemt en samen met alle betrokken partners verder werkt aan dit thema, want er is winst te behalen door samen te werken, door te leren van en met elkaar. Mooie resultaten zijn er al in onze regio. Denk, naast INNOW, aan het Living Lab Positieve Gezondheid in Sterrenburg (Dordrecht). Twee plekken waar je je kan laten inspireren op het gebied van gezondheids(zorg)innovaties.

Meer delen van innovatie
Innoveren wordt vaak gezien als nieuwe dingen opzetten en ontwikkelen. Maar het gaat ook over bestaande werkwijze en bestaande informatie delen. Als het gaat om nieuwe dingen ontwikkelen, gebeurt er al best veel in de regio. Dat is heel mooi om te zien. Door organisaties in onze regio, maar ook daarbuiten. Het delen van wat we doen, het delen van bestaande informatie, en leren van elkaar, niet steeds het wiel opnieuw uitvinden is naar mijn idee nog wel een aandachtspunt. Dat kunnen we vanuit elke organisatie zelf meer doen en dat wil je extra ondersteunen en faciliteren. Ik ben dan ook blij dat de partners van INNOW zoals de innovatie-fabriek hierbij de regio ondersteunt. Zij stimuleren en faciliteren het delen van informatie, het echte verhaal hoe je die innovatie gaat gebruiken, en helpen bij de communicatie over die omslag in de manier van denken die nodig is in de zorg.