Terugblik meet up 25 januari 2024

30 januari 2024

Terugblik meet-up 25 januari 2024

Donderdag 25 januari hadden wij onze eerste meet-up van dit jaar. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Wouter Zegveld (directeur thuiszorg Aafje) vertelde over de manier waarop binnen Aafje het proces van digitaal werken is aangegaan. Hij deelde de geleerde lessen en de successen die dat binnen zijn organisatie heeft gebracht. Jack van Dooren (van Froteu B.V.) introduceerde Mijn Pia en tot slot vertelde Brenda van Zeeland over de domein overstijgende aanpak rondom zelfstandig oogdruppelen. Dit laatste zou Diny van Harten-Krouwel ( Rivas) doen, maar zij was helaas ziek. Mogelijk sluit ze bij een andere meet-up aan dit jaar.

Wouter Zegveld – digitaal werken
Wouter vertelde over hoe Aafje met digitaal werken is gestart en wat de geleerde lessen zijn:
• Voor de verzekering is het belangrijk om de implementatie van digitale producten in een business case aan te tonen. Dan betalen zij een deel van de vergoeding voor de producten.
• Ook is stabiliteit op de werkvloer, in de teams, belangrijk. Als je medewerkers dan opleidt, is dat voor een langere periode.

Op dit moment zit Aafje in een implementatietraject van 1 jaar in 1 regio. Op basis van de ervaringen die daar opgedaan worden, wordt meer digitaal werken vervolgens uitgerold in andere regio’s. Op dit moment werken er al 500 klanten van Aafje met digitale systemen.

Jack van Dooren – Mijn Pia
Mijn Pia is een leefstijlondersteuning via WhatsApp. Deze kan particulier of via Virtuele thuiszorg van Mobile care worden aangeschaft. Mijn Pia is geschikt voor alle doelgroepen die behoefte hebben aan structuur, begeleiding en activatie. Voorwaarde moet zijn dat mensen weten hoe om te gaan met WhatsApp.
Via Mijn Pia stuur je korte berichten, geheugensteuntjes, aan iemand (voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen, het doen van oefeningen of het uitlaten van de hond), praktische en welzijnsvragen, leefstijl (bijvoorbeeld aan mensen met vocht tekort een bericht dat er gedronken moet worden), activeren en coaching. De berichten kunnen spraakberichten zijn en/of visueel ondersteund worden. Mijn Pia is beschikbaar in meerdere talen .
Mijn Pia bevordert de zelfredzaamheid van mensen en verminderd het aantal zorguren per cliënt bij professionals

Brenda van Zeeland – domein overstijgend samenwerken
Brenda sloot af met een informatie over domein overstijgend samenwerken naar aanleiding van de introductie van zelfstandig oogdruppelen. In Brabant wordt op dit thema door alle partijen rondom mensen die hun ogen moeten druppelen samengewerkt. De oogarts schrijft oogdruppels voor en er wordt advies gegeven hoe dit zelfstandig op te kunnen pakken. Eventueel kan dit via een druppelbril. De apotheek helpt ook om patiënten zoveel mogelijk zelfstandig oogdruppelen te leren.

Doel is dat zorgorganisaties zo min mogelijk ogen hoeven te druppelen bij cliënten. Uiteraard krijgen cliënten uitleg over hoe ze zelfstandig kunnen oogdruppelen. De aanpak in Brabant levert 51% minder zorgzwaarte op bij professionals van Teben. De samenwerking heeft dus effect.

De innovatie-fabriek neemt het initiatief om dit project ook regionaal in Drechtsteden op te pakken. Ook in de Hoekse Waard wordt gelijk gestart met dit project, waardoor we elkaar kunnen versterken. Brenda’s streven is om binnen 3 maanden een werkgroep hiervoor op te starten. De werkgroep mag overigens gebruikmaken van de materialen en informatie die in Brabant al gemaakt zijn. Wil jij deelnemen aan de werkgroep? Laat het Brenda weten en mail haar (b.s.vanzeeland@drechtzorg.nl)

 

Onze volgende meet-up is op 28 maart. Het thema is dan ‘AI in de zorg’.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.