Interview Denise van Dongen (Welzijn Alblasserdam)

24 april 2024

Naam          : Denise van Dongen
Functie        : directeur-bestuurder
Organisatie : Welzijn Alblasserdam

Denise is directeur-bestuurder van Welzijn Alblasserdam. Een belangrijke uitdaging waar zij en haar medewerkers mee te maken hebben, is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hoe realiseren we dat, als samenleving, met behoudt van de zelfredzaamheid van mensen? Een digikoffer is één van de dingen die daarbij kan helpen. Via de contacten van de innovatie-fabriek is Denise hiermee aan de slag gegaan, in dit artikel vertelt ze daarover.

Positieve gezondheid
Als welzijnsorganisaties werken we aan de ‘preventiekant’, zoals we dat zeggen. Met onze activiteiten dragen we o.a. bij aan het behoudt van zelfredzaamheid, fysieke, mentale en sociale gezondheid. Dit doen we samen met onze partners en vanuit de Positieve Gezondheid-gedachte. Positieve Gezondheid heeft een bredere kijk op gezondheid, dan we in zorg en welzijn doorgaans hanteren. We gaan uit van het principe dat mensen meer zijn dan ‘alleen hun aandoening’ en we kijken naar wat iemand vooral nog wel kan. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Inwoners lopen immers in diverse levensfasen tegen uiteenlopende gezondheidsvraagstukken aan. Wij zijn er voor alle inwoners die met gerichte aandacht en informatie op hun vragen zelf keuzes kunnen maken. Om vervolgens weer veerkrachtig de draad van het leven op te pakken.

Helpen om zelfredzaamheid te behouden
In ons werk hebben we met verschillende doelgroepen te maken; ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, kwetsbare inwoners etc. De ouderen en kwetsbare inwoners blijven tegenwoordig allemaal langer zelfstandig thuis wonen. Daarmee gaan ze, vroeg of laat, ook vaker een (groter) beroep doen op de zorg, mantelzorg en vrijwilligers. We willen graag helpen om dat zo lang mogelijk uit te stellen of te beperken en hun zelfredzaamheid te behouden zolang dat kan. Maar hoe?

Innovaties en hulpmiddelen
In een gesprek met Brenda van Zeeland (innovatie-fabriek) kwam daar een antwoord op. Met haar sprak ik over het gebruik van innovaties en hulpmiddelen en het feit dat mensen vaak geen idee hebben welke hulpmiddelen er allemaal zijn. Ik bedacht me dat het delen van die informatie iets is waar Welzijn Alblasserdam inwoners en organisaties bij kan helpen. Toen Brenda vertelde over de Digikoffer werd ik helemaal enthousiast en daarmee ben ik toen aan de slag gegaan.

DigiKoffer
De DigiKoffer is een koffer met slimme oplossingen/innovaties, die hulp en ondersteuning bieden bij het dagelijks handelen. Welzijn Alblasserdam heeft recent zo’n koffer aangeschaft via Samen Ondernemend Leren (SOL) in Rotterdam. Een projectleider van SOL heeft onze medewerkers en vrijwilligers getraind om met de koffer te werken. Ze weten nu welke hulpmiddelen erin zitten, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze werken én geven daarover voorlichting aan inwoners en organisaties in onze gemeente. De koffer wordt ingezet om met name ouderen bewust te maken van de vele hulpmiddelen die kunnen helpen om zelf de regie te houden bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Op de eerste voorlichtingen wordt heel positief gereageerd en dat maakt ons eigenlijk nog enthousiaster over de koffer.

Implementatie van de DigiKoffer
De implementatie van de koffer binnen onze organisatie verliep heel goed. Het is praktisch en iedereen was er gelijk enthousiast over. Het hielp natuurlijk ook dat we goed begeleid zijn bij de implementatie. Voor de training en begeleiding van SOL, en voor de aanschaf van de DigiKoffer, hebben we overigens een subsidie van ZonMw ontvangen.

In de zomer ronden we de implementatiefase af. Daarna is het aan ons hoe we dit duurzaam borgen in de organisatie en inzetten in onze gemeente.