Naam          : Denise van Dongen
Functie        : directeur-bestuurder
Organisatie : Welzijn Alblasserdam

Denise is directeur-bestuurder van Welzijn Alblasserdam. Een belangrijke uitdaging waar zij en haar medewerkers mee te maken hebben, is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hoe realiseren we dat, als samenleving, met behoudt van de zelfredzaamheid van mensen? Een digikoffer is één van de dingen die daarbij kan helpen. Via de contacten van de innovatie-fabriek is Denise hiermee aan de slag gegaan, in dit artikel vertelt ze daarover.

Positieve gezondheid
Als welzijnsorganisaties werken we aan de ‘preventiekant’, zoals we dat zeggen. Met onze activiteiten dragen we o.a. bij aan het behoudt van zelfredzaamheid, fysieke, mentale en sociale gezondheid. Dit doen we samen met onze partners en vanuit de Positieve Gezondheid-gedachte. Positieve Gezondheid heeft een bredere kijk op gezondheid, dan we in zorg en welzijn doorgaans hanteren. We gaan uit van het principe dat mensen meer zijn dan ‘alleen hun aandoening’ en we kijken naar wat iemand vooral nog wel kan. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Inwoners lopen immers in diverse levensfasen tegen uiteenlopende gezondheidsvraagstukken aan. Wij zijn er voor alle inwoners die met gerichte aandacht en informatie op hun vragen zelf keuzes kunnen maken. Om vervolgens weer veerkrachtig de draad van het leven op te pakken.

Helpen om zelfredzaamheid te behouden
In ons werk hebben we met verschillende doelgroepen te maken; ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, kwetsbare inwoners etc. De ouderen en kwetsbare inwoners blijven tegenwoordig allemaal langer zelfstandig thuis wonen. Daarmee gaan ze, vroeg of laat, ook vaker een (groter) beroep doen op de zorg, mantelzorg en vrijwilligers. We willen graag helpen om dat zo lang mogelijk uit te stellen of te beperken en hun zelfredzaamheid te behouden zolang dat kan. Maar hoe?

Innovaties en hulpmiddelen
In een gesprek met Brenda van Zeeland (innovatie-fabriek) kwam daar een antwoord op. Met haar sprak ik over het gebruik van innovaties en hulpmiddelen en het feit dat mensen vaak geen idee hebben welke hulpmiddelen er allemaal zijn. Ik bedacht me dat het delen van die informatie iets is waar Welzijn Alblasserdam inwoners en organisaties bij kan helpen. Toen Brenda vertelde over de Digikoffer werd ik helemaal enthousiast en daarmee ben ik toen aan de slag gegaan.

DigiKoffer
De DigiKoffer is een koffer met slimme oplossingen/innovaties, die hulp en ondersteuning bieden bij het dagelijks handelen. Welzijn Alblasserdam heeft recent zo’n koffer aangeschaft via Samen Ondernemend Leren (SOL) in Rotterdam. Een projectleider van SOL heeft onze medewerkers en vrijwilligers getraind om met de koffer te werken. Ze weten nu welke hulpmiddelen erin zitten, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze werken én geven daarover voorlichting aan inwoners en organisaties in onze gemeente. De koffer wordt ingezet om met name ouderen bewust te maken van de vele hulpmiddelen die kunnen helpen om zelf de regie te houden bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Op de eerste voorlichtingen wordt heel positief gereageerd en dat maakt ons eigenlijk nog enthousiaster over de koffer.

Implementatie van de DigiKoffer
De implementatie van de koffer binnen onze organisatie verliep heel goed. Het is praktisch en iedereen was er gelijk enthousiast over. Het hielp natuurlijk ook dat we goed begeleid zijn bij de implementatie. Voor de training en begeleiding van SOL, en voor de aanschaf van de DigiKoffer, hebben we overigens een subsidie van ZonMw ontvangen.

In de zomer ronden we de implementatiefase af. Daarna is het aan ons hoe we dit duurzaam borgen in de organisatie en inzetten in onze gemeente.

Naam               :  Ramyc van Nugteren
Functie            : accountmanager
Organisaties   : Result Laboratorium

Ramyc werkt bij als accountmanager bij Result Laboratorium. Veel van de leden van de innovatie-fabriek verwijzen patiënten door naar Result voor het afnemen van o.a. bloed. Zij bepalen klinische chemie, hematologie en allerlei bijzondere laboratoriumdiagnostiek. Result kan ook een DNA-profiel (DNA-paspoort) van mensen maken, waarmee huisartsen en apothekers effectievere en veiligere geneesmiddelentherapie kunnen geven.

Behandeling op maat: minder bijwerkingen, minder verspilling van geneesmiddelen
Aan de hand van iemands DNA-profiel (DNA-paspoort) kan op voorhand bepaald worden hoe iemand reageert op een (hoeveelheid van een) medicijn. Dat betekent dat de huisarts en apotheker aan de hand van het DNA-paspoort van een patiënt een behandeling op maat kunnen maken. Daarmee kunnen bijwerkingen en niet-werkzame behandelingen worden voorkomen.

Met een DNA-paspoort kan dus effectievere en veiligere geneesmiddelentherapie gegeven worden met minder bijwerkingen, verminderde verspilling van geneesmiddelen en kans op een verminderde zorgvraag van patiënten, waardoor de zorgkosten gereduceerd kunnen worden.

Maken van een DNA-paspoort
Het bepalen van een DNA-profiel (DNA-paspoort) gebeurt aan de hand van farmacogenetisch onderzoek van een wangslijmvliesafname. Dit soort onderzoek is inmiddels niet meer weg te denken als onderdeel van gepersonaliseerde therapie. Denk bijvoorbeeld bij medicatie tegen kanker.

Result Laboratorium werkt met een techniek, waarmee ze de DNA-volgorde af kunnen lezen van de enzymen die invloed hebben op de medicatie. Deze informatie wordt vervolgens omgezet naar een farmacogenetisch paspoort; het DNA-paspoort.

DNA-paspoort is beschikbaar voor iedereen
Zorgverleners kunnen het DNA-paspoort eenvoudig aanvragen via ZorgDomein (farmacogenetisch paspoort). Zij kunnen hun patiënten doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde prikpost van Result Laboratorium waar de wangslijmvliesswabs af te halen en in te leveren zijn. Mocht een cliënt niet naar een prikpost kunnen komen, dan is het mogelijk om wangslijmvlieswabs te bestellen via onze website.

Brenda van Zeeland:
Het inzetten van een DNA-paspoort bij geneesmiddelentherapieën is een innovatie op vele gebieden. De techniek die Result gebruikt is nieuw/innovatief en zij is het enige lab in Nederland dat het op deze manier aanbiedt. Maar ook de mogelijkheden voor het leveren van maatwerk voor patiënten als het gaat om gebruik van geneesmiddelen is innovatief. Door medicatie meer te personaliseren, waardoor de kans op bijwerkingen of ineffectiviteit verkleind wordt zullen geneesmiddelenbehandelingen effectiever zijn. Dit kan elders weer zorgkosten verminderen, bijvoorbeeld bij patiënten die door hun DNA-variant niet voldoende reageren op antipsychotica. Uit onderzoek is gebleken dat het zelfs kan bijdragen om de kans op ziekenhuisopname te verkleinen, wat de zorgkosten vermindert en de doorstroom in het ziekenhuis positief beïnvloedt. 


Naam: Clement van der Stel
Functie: programmaleider Innovatie
Organisaties: Alerimus

Vijf keer per jaar organiseert de innovatie-fabriek een 2-uur durende meet-up voor het netwerk; voor jou en jouw collega’s! Elkaar inspireren en vinden (netwerken) staat centraal. Even los van de waan van de dag en ophalen wat er gebeurt in de regio op het gebied van innovaties in zorgen welzijn. Deze maand vragen we Clement van der Stel (programmaleider Innovatie) hoe hij deze meet-ups ervaart.

Informatie over innovaties en technologieën haal ik overal vandaan. Ik neem deel aan apps, volg webinars, lees veel online en in bladen, maar bezoek dus ook de meet-up. Die fysieke bijeenkomsten zijn niet alleen een mooie gelegenheid om informatie op te halen, maar ook een mooie manier om je netwerk uit te breiden, van ervaringen van andere collega’s te leren en vooral geïnspireerd te raken.

Bewust kiezen voor manier van ophalen van informatie
Innoveren in zorg en welzijn is een levendig onderwerp. Er is heel veel informatie. Ik kies dan ook wel bewust waar ik mijn informatie vandaan haal en hoe ik het tot me neem. Daarom sluit ik niet elke meet-up aan. Of ik wel of niet ga, hangt voor mij echt af van het onderwerp. Speelt het nu bij mijn organisatie? Draagt het bij aan wat we al doen of wat we willen doen? Zo ja, dan besteed ik graag een deel van de ochtend aan een meet-up.

Inzichten en praktische tips
Als ik kijk naar de meet-up Digivaardigheid die ik in november volgde, dan heeft dit zoveel inzichten bij me opgeleverd dat het de tijdsinvestering meer dan waard was. De praktische tips en handvatten die spreker Suzanne Verheijden (Buro StrakZ) gaf, maar die ik ook kreeg van de andere deelnemers kon ik vrijwel direct toepassen in mijn werk. Dat is echt heel fijn. En mocht ik het niet direct kunnen gebruiken, dan deel ik het met een collega die niet aanwezig kon zijn. Overigens ben ik in november samen met mijn collega Aafke de Vrij, coördinator Innovatie bij Zorgwaard, gegaan. We werken als organisaties zeer intensief samen, dus deze meet-up was voor ons ook een goed moment om te netwerken als ‘collega’s’ en samen inhoudelijke informatie op te halen.

Samenwerken over de eigen organisatie heen
Een innovatie maakt niet alleen het leven van een cliënt beter, maar ook het werk van mij en mijn collega’s leuker. Voor mij gaat innoveren daarom niet om arbeidsbesparende oplossingen, maar om arbeidsverrijkende oplossingen. Ik ben dan ook geïnteresseerd in onderwerpen die daaraan bijdragen, denk bijvoorbeeld aan spraakgericht rapporteren of het gebruik van AI in de zorg. Ik zou graag zien dat de innovatie-fabriek ook daar over meet-ups organiseert.

Net als samenwerken over je eigen organisatie heen. Willen we echt dingen kunnen veranderen in de zorg, dan moeten we over onze organisatie heen kijken en samenwerkingen aangaan met alle partijen waar cliënten mee te maken krijgen als het gaat om zorg. Als we dat doen, geven we onze cliënten meer eigen regie en kunnen we de zorg blijven geven aan de mensen die het echt nodig hebben.

Reactie Brenda van Zeeland:
Wat mooi om te zien hoe een meet-up kan bijdragen aan de innovatiedoelstelling van onze partners. Dat is waarvoor we het organiseren. Bedankt dat je dat met ons wilde delen, Clement! Ik kan je ook verklappen dat we je binnenkort al tegemoetkomen in je wens voor een onderwerp voor een nieuwe meet-up. Donderdag 28 maart gaat onze meet-up over AI in de zorg (de 1e van een tweeluik, ook los te volgen).

En als het over domein overstijgend samenwerken gaat; we zitten we nu in een verkenning voor het starten met een initiatief rondom de introductie van zelfstandig oogdruppelen. Tijdens de meet-up van 25 januari heb ik daarover kort verteld.

 

Naam : Leonie van Houwelingen
Functie : projectmedewerker
Werkzaam bij : Stichting Drechtzorg en innovatie-fabriek

Op 2 januari is Leonie begonnen als projectmedewerker bij Stichting Drechtzorg en de innovatie-fabriek. Als relatie van de innovatie-fabriek zal je mails ontvangen van Leonie en haar tegenkomen bij meet-ups en andere bijeenkomsten. Daarom stellen wij haar graag aan je voor.

Hoi, ik ben Leonie. Ik woon samen met mijn man en 2 dochters in Sliedrecht. Sinds begin deze maand werk ik bij Stichting Drechtzorg: een goed begin van het nieuwe jaar! Vanuit mijn functie als projectmedewerker werk ik ook voor de innovatie-fabriek. Ik ondersteun Brenda in haar dagelijks werk, wat betekent dat ik onder andere meehelp bij het organiseren van meet-ups en andere bijeenkomsten, de website beheer en de nieuwsbrief verstuur.

Ik heb een welzijnsachtergrond en verschillende functies gehad. Na mijn opleiding MDGO richting activiteitenbegeleiding ben ik activiteitenbegeleider geweest in verschillende verpleeghuizen en pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf. Toen het kinderdagverblijf stopte, ben ik als frontoffice medewerker gaan werken bij een verpleeghuis. Daarna volgde functies van pedagogisch medewerker, vrijwilligerscoördinator en bemiddelingsmedewerker bij een gastouderbureau. Mijn loopbaan is heel divers geweest. Wat ik in al die jaren merkte, was dat mijn hart ligt bij welzijn en dat miste ik ook in mijn laatste functie. Dus toen de vacature bij Drechtzorg (waaronder de innovatie-fabriek valt) voorbijkwam, aarzelde ik geen moment. En nu zit ik hier!

Ik heb veel zin om me te verdiepen in alles wat de innovatie-fabriek doet. Ontwikkelingen en innovaties op het gebied van zorg- en welzijn hebben me altijd gefascineerd. Leuk dat ik nu actief hier mee bezig kan zijn. Ik kijk er naar uit om mee te denken, mee te helpen en te ondersteunen bij projecten en mijn kennis op het gebied van innovaties te verbreden. En ik kijk er ook naar uit om kennis te maken met de relaties van de innovatie-fabriek, met jou. Dus ik hoop je snel te zien bij één van onze bijeenkomsten.

 

 

Aflevering 4 van de 5-delige video podcast over data, digitalisering en innoveren. Samenwerking van INNOW  en de innovatie-fabriek.

Innovatie is vallen en opstaan, falen en opnieuw proberen.
Innovatie gaat over vasthouden of loslaten. Voordat je iets kunt loslaten en iets anders kunt gaan omarmen, moet je doorhebben dat er iets moet veranderen en in welke richting dat moet gebeuren. Want wanneer laat je los en wanneer houd je vast? In de video podcast ‘Vallen en opstaan’ praat Brenda van Zeeland (coördinator van de innovatie-fabriek) met professionals over het proces van innovatie in de praktijk.

4e aflevering
In deze 4e aflevering ‘Leven in veiligheid’ praat Brenda met Ilse Schoormans (projectleider Thuisleefgroep) en Corne de Korte (manager Waardenburgh). Zij bespreken met elkaar wat er nodig is om veilig in de eigen omgeving (thuis of in een zorginstelling) ouder te worden. Ilse: “Volgens mij kan je niet een one size fits all oplossing neerzetten. Dus ga je veel meer met elkaar op zoek naar wat speelt hier nou precies en daar zoek je oplossingen voor.”

Klik hier om de volledige video podcast te bekijken.

 

Naam: Petra Horsten
Functie : Innovatiecoach
Werkzaam bij: Gemiva

Petra werkt sinds 1998 bij Gemiva. Zij werkt bij de afdeling Digitale Zorg en is Innovatiecoach bij het Innovatieplatform van Gemiva. Elke regio heeft binnen Gemiva vanaf september een eigen Innovatiecoach. De coaches samen vormen een team, die innovatievragen/problemen, goede ideeën voor verandering/verbetering introduceren binnen de organisatie, kennis delen en ondersteunen bij de implementatie.

Innoveren op basis van behoeften van cliënten en medewerkers
Bij Gemiva innoveren we niet ‘van bovenaf’. We innoveren op basis van behoefte van cliënten en medewerkers. Dat wil zeggen dat ik als Innovatiecoach, samen met mijn collega-coaches, de vraag ophaal bij hen. Daarbij formuleren we samen met de cliënt en/of medewerker zo concreet mogelijk waar behoefte aan is en gaan we samen op zoek naar oplossingen om zinvol te innoveren. Het moet een waardevolle aanvulling zijn op de persoonlijke begeleiding die dagelijks geboden wordt aan cliënten en waarmee we daadwerkelijk samen het verschil kunnen maken. Daarnaast moet het passen bij de kernwaarden van de organisatie. We vinden het belangrijk om te kijken wat beter of slimmer kan. Gemiva zet innovatie in om de kwaliteit van zorg/ondersteuning en het werkklimaat te verbeteren. We ontwikkelen daarbij zelf geen innovaties, we kijken vooral naar wat er op de markt al aangeboden wordt en wat hier het beste bij past. De innovatie-fabriek is voor mij een belangrijke schakel hierin. Via de innovatie-fabriek en haar netwerk doe ik kennis op van innovaties en kan ik leren van ervaringen van anderen. Vooral dat laatste is belangrijk, want dat helpt bij het maken van (de juiste) keuzes.

Als Innovatiecoach deel ik mijn kennis
Ook wij delen onze ervaringen met anderen, zodat zij ook van ons kunnen leren. We nemen dan ook geregeld deel aan de bijeenkomsten van de innovatie-fabriek of denken mee op specifieke thema’s. Ik probeer collega’s ook zoveel mogelijk te stimuleren om aan te sluiten hierbij. Lukt dat niet, dan deel ik als Innovatiecoach mijn opgehaalde kennis. Dat doe ik intern bijvoorbeeld met het delen van interne nieuwsbrieven, maar ook extern met berichten op onze social mediakanalen. Daarmee bereik ik niet alleen collega’s, maar ook (familie van) cliënten. Daarop krijg ik geregeld vragen, die ik graag beantwoord. Dat levert mij ook inzichten op in wat er leeft bij onze medewerkers en cliënten. Daarmee kunnen we als team, maar ook als organisatie aan de slag.

Tijd is een belangrijke aspect van implementatie
Naar mijn idee heb je twee soorten innovaties: innovaties met stekker en innovaties zonder stekker. Oftewel, innovaties zijn voor mij niet alleen technische hulpmiddelen. Innoveren doe je ook door sociale- of werkprocessen aan te passen, zoals medewerkers handreikingen te geven om eenvoudiger administratieve taken op te pakken en daarmee tijd te besparen. Tijd die op werkvloer hard nodig is om aan te slag te gaan met bijvoorbeeld digitale en/of technologische hulpmiddelen. Want medewerkers staan vaak wel open voor innoveren, maar hebben of krijgen soms de tijd niet om zich te verdiepen in wat daarbij allemaal nodig is. Tijd is een belangrijk aspect van implementatie. Als ik één advies mag geven, dan zou ik zeggen geef medewerkers extra tijd om zich te verdiepen en nieuwe dingen uit te proberen. Train hen op onderwerpen waarin ze minder vaardig zijn, biedt momenten om innovaties uit te testen en succeservaringen (of mislukkingen) op te doen of geef hen de ruimte om aan te sluiten bij momenten die er al zijn in de regio. Bijvoorbeeld de bijeenkomsten van de innovatie-fabriek. Ze leren dan niet alleen zelf, maar leren ook met en van de ervaring van anderen.

 

Naam : Geerke Visch-Valk
Functie : Teammanager V&V
Werkzaam bij: RST Zorgverleners

Dertien jaar geleden is Geerke Visch-Valk begonnen als wijkverpleegkundige bij RST Zorgverleners. Zes jaar geleden ging ze daar aan de slag als teammanager Verpleging & Verzorging. Naast de dagelijkse aansturing van haar team is Geerke nauw betrokken bij het implementeren van innovaties in de organisatie. 

De kennis en ervaring van anderen helpt mij bij mijn keuzes
In de thuiszorg zijn er veel mogelijkheden om te innoveren. Toen ik me er in ging verdiepen, merkte ik dat er zoveel innovaties op de markt zijn dat je als organisatie bijna niet weet wat je waarvoor in kan zetten. Het is dan ook fijn dat er met de innovatie-fabriek een regionaal netwerk van partners is, die allemaal bezig zijn met innoveren. Binnen dit netwerk delen we kennis en leren we van elkaars ervaringen. Dat helpt mij om voor mijn eigen organisatie keuzes te maken. Zo werken we op dit moment met VirtueleThuiszorg van Mobile Care. Dat kende ik niet, maar kwam via het netwerk op mijn pad. Heel fijn, want het past goed bij onze organisatie en onze medewerkers en cliënten zijn er echt bij gebaat.

Digitaliseren en tijdsbesparing in dagelijks werk
Innovatie is voor mij overigens niet alleen zorgtechnologie. Het is ook het digitaal vaardiger maken van medewerkers en tijdsbesparing realiseren in het dagelijks werk. Ook hier werken we bij RST Zorgverleners actief aan. Onze collega’s kunnen bijvoorbeeld sinds kort met één inlog in alle systemen die ze nodig hebben: dossiers, Outlook, intranet etc. Daarnaast hoeven ze in de toekomst aan het begin van hun dienst niet meer apart de TeamTelefoon aan hun telefoon te koppelen. We starten binnenkort een pilot, waarmee dat automatisch gebeurt als ze opstarten. Deze stappen lijken niet groot, maar het verminderen van activiteiten op administratief en/of automatiseringsgebied levert tijd en energie op bij onze medewerkers. Niet iedereen is namelijk voldoende digitaal vaardig om vaak te schakelen. Overigens hebben we ook het project ‘De digitale medewerker’ opgestart. Binnen elk team wordt één collega, die affiniteit heeft met digitaal werken, opgeleid om als aanspreekpunt te dienen voor vragen van teamleden over digitaal werken. Hiermee organiseren we voor onze collega’s een laagdrempelige manier om hulp te vragen.

Innovaties overbrengen naar de werkvloer
Naast het vinden van de juiste, passende innovaties voor onze cliënten en medewerkers, ligt er ook een uitdaging bij het overbrengen van die innovaties naar de werkvloer. Organisaties hebben hier vaak niet zelf de menskracht voor. Het is dan fijn om mee te kunnen liften op de activiteiten van anderen, bijvoorbeeld van de innovatie-fabriek. Ik stuur artikelen van de nieuwsbrief door naar collega’s, maar ook uitnodigingen van bijeenkomsten die georganiseerd worden. Het is fijn dat onze collega’s daar kennis kunnen maken met innovaties, hun kennis en netwerk kunnen uitbreiden en ervaringen kunnen delen met zorgprofessionals van andere organisaties. Het Vitaal Thuis Festival dat in oktober gehouden werd, was daar een mooi voorbeeld van.

Samen hebben we ook een maatschappelijke taak
Het netwerk dat we met elkaar vormen in de innovatie-fabriek is belangrijk. De innovatie-fabriek is een verbinder als het gaat om kennis delen en leren van elkaars ervaring. Als zorgpartners hebben we de taak om het ook daarvoor te gebruiken: actief onze kennis en ervaringen met elkaar te delen. Maar gezamenlijk, innovatie-fabriek en alle partners, hebben we ook een maatschappelijke taak. We moeten met elkaar de samenleving meenemen in de (urgentie van de) verandering in de zorg. En in de inzet van innovaties om passende zorg te kunnen blijven verlenen. Laten we ook daarin samen optrekken, want daar is iedereen bij gebaat.

Aflevering 3 van de 5-delige video podcast over data, digitalisering en innoveren. Samenwerking van INNOW en de innovatie-fabriek

Innovatie is vallen en opstaan, falen en opnieuw proberen.
Innovatie gaat over vasthouden of loslaten. Voordat je iets kunt loslaten en iets anders kunt gaan omarmen, moet je doorhebben dat er iets moet veranderen en in welke richting dat moet gebeuren. Want wanneer laat je los en wanneer houd je vast? In de video podcast ‘Vallen en opstaan’ praat Brenda van Zeeland (coördinator van de innovatie-fabriek) met professionals over het proces van innovatie in de praktijk.

3e aflevering
In deze 3e aflevering ‘Maak kennis met de zorgmedewerker van de toekomst’ praat Brenda met Anne Kempe (projectleider Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid) en Erica Berghout (teamleider Talentontwikkeling ASVZ). Zij bespreken met elkaar wat er gevraagd wordt van de zorgmedewerker van de toekomst en hoe je als organisatie daarin kunt faciliteren. In de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, maar ook kennisdeling binnen en buiten de organisatie. Erica: “Wij gaan vaak uit van een bepaalde basiskennis die mensen hebben. Die is er niet altijd. We moeten die veiligheid bieden aan die medewerkers om ook te kunnen zeggen: ik snap het niet of help me even, ik weet het niet.”

Klik hier om de volledige video podcast te bekijken.

Naam                  : Liesbeth Leurs
Functie                : Business developer Zorginnovatie
Organisatie        : InnovationQuarter

Binnenkort neemt Liesbeth Leurs afscheid van de regio Drechtsteden. Haar werkzaamheden bij INNOW worden overgenomen door Edwin Boekee. Een mooi moment om met haar terug te blikken op de afgelopen tijd en vooruit te kijken naar de toekomst. 

Vanuit de regiodeal Drechtsteden/Gorinchem ben ik tijdelijk ingehuurd als business developer Zorginnovatie. In de regiodeal is beschreven waar we naartoe willen met innovatie in de regio en mijn rol was om een roadmap te ontwikkelen om te komen tot  meerjarenprogramma’s. Innovatie is in de regiodeal breder dan alleen zorg, maar ik heb mij beziggehouden met toegepaste zorginnovatie. We zijn gestart met het samenwerken in het zorginnovatiecentrum en daar is INNOW uit ontstaan. INNOW stimuleert samenwerkingen tussen zorg, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. We doen dit actief samen met onder andere de innovatie-fabriek. INNOW ontwikkelt niet zelf innovaties, maar zorgt voor inspiratie, kennis en verbinding. En dat is nodig, want we weten 1 ding zeker: de zorg altijd blijft veranderen en daar moeten we elkaar in steunen en bij helpen.

Van denken vanuit zorg naar denken vanuit gezondheid
Als het om zorginnovatie gaat, willen we vooral ook een omslag in de manier van denken bewerkstelligen. We willen van denken vanuit zorg naar denken vanuit gezondheid. Als je denkt vanuit gezondheid kan je eerder interventies inzetten en worden er ook andere interventies ingezet dan als je denkt vanuit het oplossen van een bestaande zorgvraag. Interventies vanuit gezondheid zijn vooral ook gericht het behoudt van eigen regie en zelfstandigheid van de inwoners.

Samenwerken aan zorginnovaties
Met INNOW is er een fundering gemaakt om in de regio samen aan zorginnovaties te werken. Ik ben dan ook blij dat Edwin het stokje van mij overneemt en samen met alle betrokken partners verder werkt aan dit thema, want er is winst te behalen door samen te werken, door te leren van en met elkaar. Mooie resultaten zijn er al in onze regio. Denk, naast INNOW, aan het Living Lab Positieve Gezondheid in Sterrenburg (Dordrecht). Twee plekken waar je je kan laten inspireren op het gebied van gezondheids(zorg)innovaties.

Meer delen van innovatie
Innoveren wordt vaak gezien als nieuwe dingen opzetten en ontwikkelen. Maar het gaat ook over bestaande werkwijze en bestaande informatie delen. Als het gaat om nieuwe dingen ontwikkelen, gebeurt er al best veel in de regio. Dat is heel mooi om te zien. Door organisaties in onze regio, maar ook daarbuiten. Het delen van wat we doen, het delen van bestaande informatie, en leren van elkaar, niet steeds het wiel opnieuw uitvinden is naar mijn idee nog wel een aandachtspunt. Dat kunnen we vanuit elke organisatie zelf meer doen en dat wil je extra ondersteunen en faciliteren. Ik ben dan ook blij dat de partners van INNOW zoals de innovatie-fabriek hierbij de regio ondersteunt. Zij stimuleren en faciliteren het delen van informatie, het echte verhaal hoe je die innovatie gaat gebruiken, en helpen bij de communicatie over die omslag in de manier van denken die nodig is in de zorg.

 

Aflevering 2 van de 5-delige video podcast over data, digitalisering en innoveren. Samenwerking van INNOW en de Innovatie-fabriek

Innovatie is vallen en opstaan, falen en opnieuw proberen.
Innovatie gaat over vasthouden of loslaten. Voordat je iets kunt loslaten en iets anders kunt gaan omarmen, moet je doorhebben dat er iets moet veranderen en in welke richting dat moet gebeuren. Want wanneer laat je los en wanneer houd je vast? In de video podcast ‘Vallen en opstaan’ praat Brenda van Zeeland (coördinator van de innovatie-fabriek) met professionals over het proces van innovatie in de praktijk.

2e aflevering
In deze 2e aflevering ‘Data in de zorg: innovatief of eng?’ praat Brenda met Abdullah Ates (adviseur Rivas Zorggroep). Zij hebben het over data in de zorg en waarom het belangrijk is om met data te werken. Abdullah: “Data heb je nodig voor analyse, geschiedenis en toekomst. We hebben al veel data van cliënten in onze systemen. Met die data kunnen we onze kwaliteit verbeteren, plannen maken voor de toekomst en de continuïteit van de zorg waarborgen.”

Klik hier om de volledige video podcast te bekijken.