Naam: Petra Horsten
Functie : Innovatiecoach
Werkzaam bij: Gemiva

Petra werkt sinds 1998 bij Gemiva. Zij werkt bij de afdeling Digitale Zorg en is Innovatiecoach bij het Innovatieplatform van Gemiva. Elke regio heeft binnen Gemiva vanaf september een eigen Innovatiecoach. De coaches samen vormen een team, die innovatievragen/problemen, goede ideeën voor verandering/verbetering introduceren binnen de organisatie, kennis delen en ondersteunen bij de implementatie.

Innoveren op basis van behoeften van cliënten en medewerkers
Bij Gemiva innoveren we niet ‘van bovenaf’. We innoveren op basis van behoefte van cliënten en medewerkers. Dat wil zeggen dat ik als Innovatiecoach, samen met mijn collega-coaches, de vraag ophaal bij hen. Daarbij formuleren we samen met de cliënt en/of medewerker zo concreet mogelijk waar behoefte aan is en gaan we samen op zoek naar oplossingen om zinvol te innoveren. Het moet een waardevolle aanvulling zijn op de persoonlijke begeleiding die dagelijks geboden wordt aan cliënten en waarmee we daadwerkelijk samen het verschil kunnen maken. Daarnaast moet het passen bij de kernwaarden van de organisatie. We vinden het belangrijk om te kijken wat beter of slimmer kan. Gemiva zet innovatie in om de kwaliteit van zorg/ondersteuning en het werkklimaat te verbeteren. We ontwikkelen daarbij zelf geen innovaties, we kijken vooral naar wat er op de markt al aangeboden wordt en wat hier het beste bij past. De innovatie-fabriek is voor mij een belangrijke schakel hierin. Via de innovatie-fabriek en haar netwerk doe ik kennis op van innovaties en kan ik leren van ervaringen van anderen. Vooral dat laatste is belangrijk, want dat helpt bij het maken van (de juiste) keuzes.

Als Innovatiecoach deel ik mijn kennis
Ook wij delen onze ervaringen met anderen, zodat zij ook van ons kunnen leren. We nemen dan ook geregeld deel aan de bijeenkomsten van de innovatie-fabriek of denken mee op specifieke thema’s. Ik probeer collega’s ook zoveel mogelijk te stimuleren om aan te sluiten hierbij. Lukt dat niet, dan deel ik als Innovatiecoach mijn opgehaalde kennis. Dat doe ik intern bijvoorbeeld met het delen van interne nieuwsbrieven, maar ook extern met berichten op onze social mediakanalen. Daarmee bereik ik niet alleen collega’s, maar ook (familie van) cliënten. Daarop krijg ik geregeld vragen, die ik graag beantwoord. Dat levert mij ook inzichten op in wat er leeft bij onze medewerkers en cliënten. Daarmee kunnen we als team, maar ook als organisatie aan de slag.

Tijd is een belangrijke aspect van implementatie
Naar mijn idee heb je twee soorten innovaties: innovaties met stekker en innovaties zonder stekker. Oftewel, innovaties zijn voor mij niet alleen technische hulpmiddelen. Innoveren doe je ook door sociale- of werkprocessen aan te passen, zoals medewerkers handreikingen te geven om eenvoudiger administratieve taken op te pakken en daarmee tijd te besparen. Tijd die op werkvloer hard nodig is om aan te slag te gaan met bijvoorbeeld digitale en/of technologische hulpmiddelen. Want medewerkers staan vaak wel open voor innoveren, maar hebben of krijgen soms de tijd niet om zich te verdiepen in wat daarbij allemaal nodig is. Tijd is een belangrijk aspect van implementatie. Als ik één advies mag geven, dan zou ik zeggen geef medewerkers extra tijd om zich te verdiepen en nieuwe dingen uit te proberen. Train hen op onderwerpen waarin ze minder vaardig zijn, biedt momenten om innovaties uit te testen en succeservaringen (of mislukkingen) op te doen of geef hen de ruimte om aan te sluiten bij momenten die er al zijn in de regio. Bijvoorbeeld de bijeenkomsten van de innovatie-fabriek. Ze leren dan niet alleen zelf, maar leren ook met en van de ervaring van anderen.

 

Naam : Geerke Visch-Valk
Functie : Teammanager V&V
Werkzaam bij: RST Zorgverleners

Dertien jaar geleden is Geerke Visch-Valk begonnen als wijkverpleegkundige bij RST Zorgverleners. Zes jaar geleden ging ze daar aan de slag als teammanager Verpleging & Verzorging. Naast de dagelijkse aansturing van haar team is Geerke nauw betrokken bij het implementeren van innovaties in de organisatie. 

De kennis en ervaring van anderen helpt mij bij mijn keuzes
In de thuiszorg zijn er veel mogelijkheden om te innoveren. Toen ik me er in ging verdiepen, merkte ik dat er zoveel innovaties op de markt zijn dat je als organisatie bijna niet weet wat je waarvoor in kan zetten. Het is dan ook fijn dat er met de innovatie-fabriek een regionaal netwerk van partners is, die allemaal bezig zijn met innoveren. Binnen dit netwerk delen we kennis en leren we van elkaars ervaringen. Dat helpt mij om voor mijn eigen organisatie keuzes te maken. Zo werken we op dit moment met VirtueleThuiszorg van Mobile Care. Dat kende ik niet, maar kwam via het netwerk op mijn pad. Heel fijn, want het past goed bij onze organisatie en onze medewerkers en cliënten zijn er echt bij gebaat.

Digitaliseren en tijdsbesparing in dagelijks werk
Innovatie is voor mij overigens niet alleen zorgtechnologie. Het is ook het digitaal vaardiger maken van medewerkers en tijdsbesparing realiseren in het dagelijks werk. Ook hier werken we bij RST Zorgverleners actief aan. Onze collega’s kunnen bijvoorbeeld sinds kort met één inlog in alle systemen die ze nodig hebben: dossiers, Outlook, intranet etc. Daarnaast hoeven ze in de toekomst aan het begin van hun dienst niet meer apart de TeamTelefoon aan hun telefoon te koppelen. We starten binnenkort een pilot, waarmee dat automatisch gebeurt als ze opstarten. Deze stappen lijken niet groot, maar het verminderen van activiteiten op administratief en/of automatiseringsgebied levert tijd en energie op bij onze medewerkers. Niet iedereen is namelijk voldoende digitaal vaardig om vaak te schakelen. Overigens hebben we ook het project ‘De digitale medewerker’ opgestart. Binnen elk team wordt één collega, die affiniteit heeft met digitaal werken, opgeleid om als aanspreekpunt te dienen voor vragen van teamleden over digitaal werken. Hiermee organiseren we voor onze collega’s een laagdrempelige manier om hulp te vragen.

Innovaties overbrengen naar de werkvloer
Naast het vinden van de juiste, passende innovaties voor onze cliënten en medewerkers, ligt er ook een uitdaging bij het overbrengen van die innovaties naar de werkvloer. Organisaties hebben hier vaak niet zelf de menskracht voor. Het is dan fijn om mee te kunnen liften op de activiteiten van anderen, bijvoorbeeld van de innovatie-fabriek. Ik stuur artikelen van de nieuwsbrief door naar collega’s, maar ook uitnodigingen van bijeenkomsten die georganiseerd worden. Het is fijn dat onze collega’s daar kennis kunnen maken met innovaties, hun kennis en netwerk kunnen uitbreiden en ervaringen kunnen delen met zorgprofessionals van andere organisaties. Het Vitaal Thuis Festival dat in oktober gehouden werd, was daar een mooi voorbeeld van.

Samen hebben we ook een maatschappelijke taak
Het netwerk dat we met elkaar vormen in de innovatie-fabriek is belangrijk. De innovatie-fabriek is een verbinder als het gaat om kennis delen en leren van elkaars ervaring. Als zorgpartners hebben we de taak om het ook daarvoor te gebruiken: actief onze kennis en ervaringen met elkaar te delen. Maar gezamenlijk, innovatie-fabriek en alle partners, hebben we ook een maatschappelijke taak. We moeten met elkaar de samenleving meenemen in de (urgentie van de) verandering in de zorg. En in de inzet van innovaties om passende zorg te kunnen blijven verlenen. Laten we ook daarin samen optrekken, want daar is iedereen bij gebaat.

Aflevering 3 van de 5-delige video podcast over data, digitalisering en innoveren. Samenwerking van INNOW en de innovatie-fabriek

Innovatie is vallen en opstaan, falen en opnieuw proberen.
Innovatie gaat over vasthouden of loslaten. Voordat je iets kunt loslaten en iets anders kunt gaan omarmen, moet je doorhebben dat er iets moet veranderen en in welke richting dat moet gebeuren. Want wanneer laat je los en wanneer houd je vast? In de video podcast ‘Vallen en opstaan’ praat Brenda van Zeeland (coördinator van de innovatie-fabriek) met professionals over het proces van innovatie in de praktijk.

3e aflevering
In deze 3e aflevering ‘Maak kennis met de zorgmedewerker van de toekomst’ praat Brenda met Anne Kempe (projectleider Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid) en Erica Berghout (teamleider Talentontwikkeling ASVZ). Zij bespreken met elkaar wat er gevraagd wordt van de zorgmedewerker van de toekomst en hoe je als organisatie daarin kunt faciliteren. In de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, maar ook kennisdeling binnen en buiten de organisatie. Erica: “Wij gaan vaak uit van een bepaalde basiskennis die mensen hebben. Die is er niet altijd. We moeten die veiligheid bieden aan die medewerkers om ook te kunnen zeggen: ik snap het niet of help me even, ik weet het niet.”

Klik hier om de volledige video podcast te bekijken.

Naam                  : Liesbeth Leurs
Functie                : Business developer Zorginnovatie
Organisatie        : InnovationQuarter

Binnenkort neemt Liesbeth Leurs afscheid van de regio Drechtsteden. Haar werkzaamheden bij INNOW worden overgenomen door Edwin Boekee. Een mooi moment om met haar terug te blikken op de afgelopen tijd en vooruit te kijken naar de toekomst. 

Vanuit de regiodeal Drechtsteden/Gorinchem ben ik tijdelijk ingehuurd als business developer Zorginnovatie. In de regiodeal is beschreven waar we naartoe willen met innovatie in de regio en mijn rol was om een roadmap te ontwikkelen om te komen tot  meerjarenprogramma’s. Innovatie is in de regiodeal breder dan alleen zorg, maar ik heb mij beziggehouden met toegepaste zorginnovatie. We zijn gestart met het samenwerken in het zorginnovatiecentrum en daar is INNOW uit ontstaan. INNOW stimuleert samenwerkingen tussen zorg, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. We doen dit actief samen met onder andere de innovatie-fabriek. INNOW ontwikkelt niet zelf innovaties, maar zorgt voor inspiratie, kennis en verbinding. En dat is nodig, want we weten 1 ding zeker: de zorg altijd blijft veranderen en daar moeten we elkaar in steunen en bij helpen.

Van denken vanuit zorg naar denken vanuit gezondheid
Als het om zorginnovatie gaat, willen we vooral ook een omslag in de manier van denken bewerkstelligen. We willen van denken vanuit zorg naar denken vanuit gezondheid. Als je denkt vanuit gezondheid kan je eerder interventies inzetten en worden er ook andere interventies ingezet dan als je denkt vanuit het oplossen van een bestaande zorgvraag. Interventies vanuit gezondheid zijn vooral ook gericht het behoudt van eigen regie en zelfstandigheid van de inwoners.

Samenwerken aan zorginnovaties
Met INNOW is er een fundering gemaakt om in de regio samen aan zorginnovaties te werken. Ik ben dan ook blij dat Edwin het stokje van mij overneemt en samen met alle betrokken partners verder werkt aan dit thema, want er is winst te behalen door samen te werken, door te leren van en met elkaar. Mooie resultaten zijn er al in onze regio. Denk, naast INNOW, aan het Living Lab Positieve Gezondheid in Sterrenburg (Dordrecht). Twee plekken waar je je kan laten inspireren op het gebied van gezondheids(zorg)innovaties.

Meer delen van innovatie
Innoveren wordt vaak gezien als nieuwe dingen opzetten en ontwikkelen. Maar het gaat ook over bestaande werkwijze en bestaande informatie delen. Als het gaat om nieuwe dingen ontwikkelen, gebeurt er al best veel in de regio. Dat is heel mooi om te zien. Door organisaties in onze regio, maar ook daarbuiten. Het delen van wat we doen, het delen van bestaande informatie, en leren van elkaar, niet steeds het wiel opnieuw uitvinden is naar mijn idee nog wel een aandachtspunt. Dat kunnen we vanuit elke organisatie zelf meer doen en dat wil je extra ondersteunen en faciliteren. Ik ben dan ook blij dat de partners van INNOW zoals de innovatie-fabriek hierbij de regio ondersteunt. Zij stimuleren en faciliteren het delen van informatie, het echte verhaal hoe je die innovatie gaat gebruiken, en helpen bij de communicatie over die omslag in de manier van denken die nodig is in de zorg.

 

Aflevering 2 van de 5-delige video podcast over data, digitalisering en innoveren. Samenwerking van INNOW en de Innovatie-fabriek

Innovatie is vallen en opstaan, falen en opnieuw proberen.
Innovatie gaat over vasthouden of loslaten. Voordat je iets kunt loslaten en iets anders kunt gaan omarmen, moet je doorhebben dat er iets moet veranderen en in welke richting dat moet gebeuren. Want wanneer laat je los en wanneer houd je vast? In de video podcast ‘Vallen en opstaan’ praat Brenda van Zeeland (coördinator van de innovatie-fabriek) met professionals over het proces van innovatie in de praktijk.

2e aflevering
In deze 2e aflevering ‘Data in de zorg: innovatief of eng?’ praat Brenda met Abdullah Ates (adviseur Rivas Zorggroep). Zij hebben het over data in de zorg en waarom het belangrijk is om met data te werken. Abdullah: “Data heb je nodig voor analyse, geschiedenis en toekomst. We hebben al veel data van cliënten in onze systemen. Met die data kunnen we onze kwaliteit verbeteren, plannen maken voor de toekomst en de continuïteit van de zorg waarborgen.”

Klik hier om de volledige video podcast te bekijken.

 

 

Naam : Rebecca Heijkoop-Verlek

Functie : Innovatiemanager

werkzaam bij : zorgorganisaties Waardenburgh-Present

Op 1 juni jongstleden ben ik begonnen als innovatiemanager voor Waardenburgh en Present. Deze twee zorgorganisaties zijn op deze datum bestuurlijk gefuseerd. De rol van innovatiemanager was voor beide organisaties nieuw. Bij de invulling van deze functie vinden we het belangrijk dat we in de regio zichtbaar zijn. Innoveren doe je namelijk niet alleen, innoveren doe je samen. Uiteraard met de medewerkers in je eigen organisatie, maar ook met andere (zorg)organisaties. We kunnen van elkaars ervaringen leren en/of samen innovatieprojecten oppakken, zodat we kennis en tijd kunnen delen. Daarom ben ik blij dat de innovatie-fabriek er in de Drechtsteden is. Zij is, op dit gebied, een belangrijke verbinder in onze regio.

Samen werken aan een Zorgzame buurt
In Papendrecht doen we dat bijvoorbeeld in het project Zorgzame buurt. Daar werken gemeente, woningcorporatie en zorgorganisaties samen aan een buurt, waarin bewoners er meer voor elkaar zijn. We willen daar verbindingen maken tussen de verschillende bewoners, zodat zij elkaar kunnen helpen en iedereen bij kan dragen op zijn of haar eigen manier. Zo kan een oud-leraar wiskunde een jongere bijles geven. Kunnen jongeren de tuin bijhouden van iemand anders. Kan iemand die graag kookt, koken voor hen die dat zelf niet kunnen en kan een andere bewoner een gezellige klaverjasmiddag organiseren in het buurthuis. We willen ieders kwaliteit in de wijk naar boven brengen, zodat iedereen (ongeacht leeftijd en/of lichamelijke ongemakken) mee doet in de wijk. Daar waar mogelijk zetten we hierbij ook (technologische) innovaties in, ook in de nieuwe woningen die er gebouwd gaan worden.

Beeldvorming over zorg moet veranderen

Bij het toepassen van innovaties is het belangrijk om mensen mee te nemen: medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Allereerst zal de beeldvorming over zorg in de samenleving moeten veranderen om de noodzaak van innovaties te zien. We kunnen de zorg niet meer leveren, zoals men dat gewend is van een aantal jaar terug. Nu niet en in de toekomst helemaal niet meer. Het moet anders en met behulp van innovaties. De innovatie-fabriek heeft bij het brengen van die boodschap denk ik een belangrijke rol. Als onafhankelijke partij kan zij ons als partners helpen, die boodschap over te brengen in de Drechtsteden. Uiteraard moeten we die boodschap als alle partners wel ondersteunen en actief uitdragen naar onze medewerkers en cliënten. Veranderen doen we immers samen.

Meenemen medewerkers

En dat samen is voor mij echt een belangrijk woord. De afgelopen jaren heb ik namelijk wel geleerd dat een innovatie alleen kans van slagen heeft als je de medewerkers meeneemt in het proces en ruimte biedt hieraan te werken. Als zij er niet in geloven, dan slaagt het nooit. Dan worden innovaties geïmplementeerd, maar niet of onvoldoende gebruikt.

Innovatie is ook succesvol als het niet geslaagd is

Een innovatie(proces) kan ook succesvol zijn als het niet slaagt, daarvan ben ik me inmiddels bewust. Het resultaat van een innovatieproces kan namelijk zijn dat je er achter komt dat een innovatie voor jouw organisatie of cliënten niet bruikbaar is. Overigens blijkt dat vaak al tijdens het vooronderzoek. Maar mocht dat dus in een later stadium blijken, dan is dat niet erg. Successen zitten niet alleen in gelukte innovaties. Successen zitten ook in de leermomenten bij de ‘mislukte’ of anders gelopen projecten.

Deze maand de primeur van deze 5-delige reeks met als onderwerp ‘Wat is innovatie?’.

Innovatie is vallen en opstaan, falen en opnieuw proberen. Innovatie gaat over vasthouden of loslaten.  Maar voordat je iets kunt loslaten en iets anders kunt gaan omarmen, moet je doorhebben dat er iets moet veranderen en in welke richting dat moet gebeuren. Want wanneer laat je los en wanneer houd je vast? In de video podcast ‘Vallen en opstaan’ praat Brenda van Zeeland (coördinator van de innovatie-fabriek) met professionals over het proces van innovatie in de praktijk.

Brenda praat in de eerste aflevering met Wilma de Leeuw (programmamanager Conforte Innovatielab) en Aafke de Vrij (projectleider Innovatie bij Zorgwaard) onder andere over hoe je medewerkers meekrijgt in veranderprocessen die bij innovatie komen kijken. Wilma: “We moeten het niet voor mensen bedenken, maar met mensen. Als je het met iemand bedenkt, is het geen verandering maar dan is het iets dat je graag wilt doen.”

Klik hier om de volledige video podcast te bekijken.

‘Vasthouden of loslaten’: 5-delige video podcast over data, digitalisering en innoveren. Samenwerking van Innow en de innovatie-fabriek

 

Naam : Babs Vuijk
Functie : Verbindingsofficier ICT & Digitale Transformatie
werkzaam bij : Stichting Philadelphia Zorg

 Ik ben sinds ongeveer 13 jaar werkzaam in de zorgsector. Heb ruim 9 jaar als manager in het primair proces gewerkt en was naast deze functie altijd al bezig met innoveren, vernieuwen, verbeteren. Ben door mijn projectmatige bedrijfskundige achtergrond altijd al iemand die anders kijkt naar de zorg maar vooral naar klantgerichtheid. Naarmate ik meer en meer kennis heb gekregen van de zorgsector, ben ik steeds meer gaan zoeken naar nieuwe ontwikkelingen om de hulpvrager/cliënt zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten leven met regie over het eigen leven. Zoveel mogelijk leven zoals ieder ander leeft in Nederland. Hiervoor zoek ik verbinding met andere organisaties omdat ik echt vind dat we veel van elkaar kunnen leren. Daarnaast vind ik ook dat we niet allemaal hetzelfde wiel moeten gaan uitvinden maar vooral moeten delen met elkaar zodat het beschikbare zorggeld zo goed mogelijk wordt benut. Dit zal ik ook uitdragen binnen de Innovatie Fabriek.

Al tijdens de kennismaking met Brenda heb ik een mogelijke oplossing ontvangen voor het omarmen van technologie in de zorg. Dat is waar ook Philadelphia mee worstelt en wat echt nog een uitdaging is. We zijn ons ervan bewust dat top-down tot nu toe niet geleid heeft tot voldoende resultaten maar bottum-up verloopt ook niet gemakkelijk. Juist nu is het delen van kennis en leren van elkaar zo ontzettend belangrijk zodat we elkaars talenten benutten waardoor de zorg betaalbaar blijft.

Een jaar of 6 geleden heb ik als eerste manager bij Philadelphia DigiContact (zorg op afstand door beeldbellen) geïmplementeerd bij één van mijn woonlocaties. Toentertijd was dit echt nog baanbrekend en stuitte op enorm veel weerstand bij medewerkers, cliënten en verwanten. Toch heb ik doorgezet omdat ik ervan overtuigd was dat het bij deze locatie de oplossing was voor de vervanging van de slaapdienst waarbij alleen de begeleiders dagelijks goed sliepen. Ik ben wel mijn eigen implementatie-pad gaan volgen waarbij vooral de tijd is genomen iedereen mee te nemen in deze verandering. Geen beloftes doen die ik niet kon waarmaken, vaak en veel met stakeholders in gesprek maar vooral doorzetten.

Ondanks dat DigiContact al 7 jaar bestaat en zich echt bewezen heeft als toegevoegde waarde voor cliënten en medewerkers, is implementatie nog steeds niet gemakkelijk. Misschien dat daar wel de grootste uitdaging ligt voor ons allemaal. Technologie een normaal onderdeel te laten worden van de zorg. Ik hoop dat ook ik daar aan kan bijdragen.

,,Verbinden, van elkaar leren en het verschil maken, als is het maar voor één cliënt of één medewerker”

Sinds februari van dit jaar is Brenda van Zeeland Innovatiecoördinator van de Innovatie-fabriek Drechtzorg. Met groot enthousiasme is zij aan de slag gegaan. Met onder andere haar ervaring als projectleider Innovaties bij Gemiva, een organisatie in de verstandelijk gehandicaptenzorg, en haar passie voor het in beweging krijgen van mensen op het gebied van innovaties, wil ze het verschil maken. Mensen bij elkaar brengen, van elkaar laten leren: daar ligt haar kracht. Alle organisaties in de regio Waardenland met vraagstukken op het gebied van innovaties kunnen ook bij haar terecht.

Meer dan 27 jaar werkte Brenda in verschillende managementfuncties in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Bij haar laatste werkgever, Gemiva, heeft ze aan den lijve ondervonden hoe lastig het is om mensen mee te krijgen in veranderingen. ,,Met een aantal mensen hebben we ons daar sterk gemaakt om de implementatie van innovaties een boost te geven”, vertelt ze. ,,Dan merk je dat het best lastig is om door de hele organisatie heen mensen te vinden die er daadwerkelijk mee aan de slag willen en enthousiast zijn. Maar, als je die groep eenmaal hebt, dan zijn ze ook meteen je ambassadeurs en ontstaat er een olievlek. Dat vond ik een mooie ervaring en gaf mij meteen inzicht in hoe veranderprocessen werken.”

Lees hier het hele interview op de website van de vvt alliantie.

Mede namens Apothekerscoöperatie aan de Merwede zit ik bij de innovatie fabriek (o.a.) omdat we als apotheken erg goed zijn in het (ad hoc) vraagstukken tackelen/ oplossen. Al dan niet op verzoek van derden.
Vaak zijn het oplossingen gericht op zaken die gaan over efficiëntie in de apotheek. Maar ook over het verbeteren van (Farmaceutische) Zorg aan onze cliënten door samenwerking met andere zorgverleners.

Als apotheker (al dan niet namens de coöperatie) zijn we ‘zoekende‘ naar projecten die vormgeven aan die samenwerking met andere zorgverleners om de zorg aan de individuele cliënt te verbeteren. Als apothekers hebben we vaak het idee ‘vergeten’ te worden als het om samenwerking gaat. Er zijn heel veel raakvlakken met de apotheek (medicatie/ wond/ voeding/ advies/ uitleg) die goed samen kan met een POH-er/ arts ouderen zorg/ diëtist/ fysiotherapeut etc.)

Er is veel expertise in huis op het gebied van het (veilig) gebruiken van medicatie, afbouwen van medicatie, gebruik van ingewikkelde toedieningsvormen, beoordelen van medicatiegebruik als geheel etc. Deze expertise zetten we graag in als onderdeel van ketenzorg. Mijn taak is dan ook om de apotheker meer zichtbaarder te maken opdat we (kunnen) meedoen.

De innovatie-fabriek draagt bij aan vraagstukken vanuit mijn sector door een platform te bieden voor het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve zorgoplossingen. Dit stelt ons in staat om nieuwe technologieën en methoden te verkennen, zorgprocessen te verbeteren en de zorg efficiënter en effectiever te maken.

De innovaties die we geïmplementeerd hebben zijn vaak bedrijf gerelateerd, of geïnitieerd door andere partijen. Gaat een thuiszorg op een nieuw/ andere Elektronisch toedienregistratie-systeem. De apotheek ‘regelt het wel weer’. Bijna u vraagt, wij draaien.

Verder hebben we een paar jaar terug de stap gemaakt naar een track en trace systeem, een afhaalkluis aangeschaft en geïntegreerd in ons werksysteem. Uitdaging is vooral om al deze Zorgactiviteiten structureel te kunnen blijven uitvoeren, ondanks het personeelstekort.

De innovatie-fabriek als netwerk voor ons als apothekers heeft als meerwaarde het ophalen van projecten/ innovaties die onderdeel zijn van ketenzorg. En daarnaast brengen wij kennis in het fijnmazige netwerk van een apotheek/ apotheker mee, alsmede laagdrempelige bereikbaarheid van de apotheek, onze oplossingsgerichte grondhouding, onze voorkeur voor samenwerking.