Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ richt zich op vraagstukken in de knellende arbeidsmarkt. Van andere manieren van werven en opleiden van zorgmedewerkers tot manieren van werken, waardoor nieuwe meer cliënten begeleid kunnen worden in dezelfde tijd, met behoud van kwaliteit. Vooral bij het laatste komen we elkaar tegen en trekken dan samen op.

InnovatieLab heeft de methode van het Verbeterplan ontwikkeld en laten zien dat het werkt. Samen stimuleren we organisaties om mee te doen.

INNOW. is hét middelpunt voor innovatie in de Drechtsteden Het is een samenwerking van gemeente, zorg en onderwijs. Samen organiseren we evenementen over innoveren, experimenteren en implementeren in de zorg. We combineren (activiteiten van) netwerken om organisaties een stap verder te helpen.