Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ richt zich op vraagstukken in de knellende arbeidsmarkt. Van andere manieren van werven en opleiden van zorgmedewerkers tot manieren van werken, waardoor nieuwe meer cliënten begeleid kunnen worden in dezelfde tijd, met behoud van kwaliteit. Vooral bij het laatste komen we elkaar tegen en trekken dan samen op.